برچسب: بخشنامه، قانون مالیات های مستقیم

تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (17) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (113) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و…

تصویب نامه هیات محترم وزیران موضوع آئین نامه اجرائی ماده (۱۷) قانون تنظیم بخشی از مقررات تسهیل نو سازی صنایع کشور و اصلاح ماده (۱۱۳)

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi