برچسب: ایین نامه

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد ۱۳۲و ۱۳۸ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان شماره: ۶۲۷۱/ ۲۰۱ تایخ:۱۳/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ

توضیحات بیشتر »

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره 3 ماده 226 ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز

تسلیم اظهارنامه وصورتهای مالی مجدد با رعایت تبصره ۳ ماده ۲۲۶ ق.م- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: اهواز شماره: ۶۴۵۷/۲۰۱ تاریخ:۲۶/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره

توضیحات بیشتر »

آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان

آئین نامه ماده ۱۳۹ برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان   شماره:۵۴۵۶۳/ت ۲۴۱۰۴هـ

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی

آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی شماره:۲۶۲۷۶۷/ت۴۴۵۲۸هـ تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۹۱ پیوست:     سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور

آیین‌نامه مالی و معاملات شرکت مادرتخصصی دارویی و تجهیزات پزشکی کشور شماره:۹۹۶۸/ت۴۴۷۸۴ک تاریخ:۲۴/۱/۱۳۹۲ پیوست:     وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی- وزارت امو اقتصادی و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi