برچسب: ایین نامه های مالیاتی

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد 132و 138 قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان

بهره برداری واقعی ومعافیت موضوع مواد ۱۳۲و ۱۳۸ قانون- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: تاکستان شماره: ۶۲۷۱/ ۲۰۱ تایخ:۱۳/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره و تاریخ

توضیحات بیشتر »

آیین‌نامه اجرایی مواد (44)، (44) مکرر و (45) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه

آیین‌نامه اجرایی مواد (۴۴)، (۴۴) مکرر و (۴۵) قانون خدمت وظیفه عمومی آیین نامه اجرایی قانون خدمت وظیفه شماره:۱۰۴۶۱۷/ت۴۸۱۰۳ک تاریخ:۱۰/۰۵/۱۳۹۲ پیوست:     وزارت دفات

توضیحات بیشتر »

*اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده 8آیین نامه اجرایی ماده 165موضوع تصویب نامه مورخ 68/05/05

*اضافه نمودن متن جدید به عنوان ماده ۸آیین نامه اجرایی ماده ۱۶۵موضوع تصویب نامه مورخ ۶۸/۰۵/۰۵   شماره: ۳۲۴۸۰/ت ۲۷۲۵۸هـ تاریخ: ۰۷/۰۷/۱۳۸۱ پیوست:   وزارت

توضیحات بیشتر »

آئین نامه ماده 139 برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان

آئین نامه ماده ۱۳۹ برنامه سوم مبنی بر کسر اقساط ماهیانه تسهیلات مسکن از بانک ها از درآمد مشمول مالیات دریافت کنندگان   شماره:۵۴۵۶۳/ت ۲۴۱۰۴هـ

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi