برچسب: اصلاح آیین نامه

اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره 49327/ت 39040هـ مورخ 1387/4/5

اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب نامه شماره ۴۹۳۲۷/ت ۳۹۰۴۰هـ مورخ ۱۳۸۷/۴/۵   اصلاح آیین نامه نحوه تعیین کارشناسان رسمی موضوع تصویب

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi