برچسب: اصلاحی

رعایت تبصره یک ماده 244 اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان

رعایت تبصره یک ماده ۲۴۴ اصلاحی قانون مالیاتها- منبع مالیات: حق واگذاری محل- اداره کل مربوط: خراسان شماره: ۷۱۲۲/۲۰۱ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست:   شماره و

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi