برچسب: اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

دستور العمل اصلاحی موضوع ماده 12آئین نامه اجرائی تبصره (3)ماده 139 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب1380/11/27(معافیت بند(ل) ماده 139 اصلاحی قانون)

دستور العمل اصلاحی موضوع ماده ۱۲آئین نامه اجرائی تبصره (۳)ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم مصوب۱۳۸۰/۱۱/۲۷(معافیت بند(ل) ماده ۱۳۹ اصلاحی قانون) دستور العمل  اصلاحی

توضیحات بیشتر »

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده 107 اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم

بخشنامه هیات وزیران در خصوص ضریب تعیین درآمد مشمول مالیات موضوع بند ب ماده ۱۰۷ اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم   شماره:۵۳۵۶/۸۰۰۱/۲۱۱ تاریخ: ۱۷/۱۲/۱۳۸۱ پیوست:دارد  

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (132) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (31)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب1394

آیین نامه اجرایی بند (د)ماده (۱۳۲) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم موضوع ماده (۳۱)قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور—مصوب۱۳۹۴ شماره: ۸۹۴۷۸/ت۵۲۳۱۹هـ

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi