برچسب: اصلاحیه تصویب نامه

اصلاحیه تصویب نامه های شماره 90836/ت 48793 هـ مورخ 18/4/1392 و شماره 120700/ت 49553 هـ مورخ 30/6/1392 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۹۰۸۳۶/ت ۴۸۷۹۳ هـ مورخ ۱۸/۴/۱۳۹۲ و شماره ۱۲۰۷۰۰/ت ۴۹۵۵۳ هـ مورخ ۳۰/۶/۱۳۹۲ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

توضیحات بیشتر »

اصلاحیه تصویب نامه های شماره 189120/ت 47548 هـ مورخ 27/9/1390 و شماره 23754/ت 50110 هـ مورخ 4/3/1393 هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

اصلاحیه تصویب نامه های شماره ۱۸۹۱۲۰/ت ۴۷۵۴۸ هـ مورخ ۲۷/۹/۱۳۹۰ و شماره ۲۳۷۵۴/ت ۵۰۱۱۰ هـ مورخ ۴/۳/۱۳۹۳ هیات محترم وزیران در خصوص تجدید ارزیابی دارایی­ها

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi