برچسب: اشخاص حقوقی خارجی

*انتقال املاک اشخاص حقوقی

*انتقال املاک اشخاص حقوقی   شماره :۱۹۰۱/۴/۳۰ تاریخ :۱۲/۰۲/۱۳۶۹ پیوست:   گزارش شماره ۳۴۹۱-۵/۳۰ – ۲۰/۱۲/۶۸ دفتر فنی مالیاتی منضم بنامه شماره ۱۲۳۵۰/۹۶۰- ۱۷/۹/۶۸ بنیاد

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi