برچسب: اشتغال در روستا

*مشاغل در روستا

*مشاغل در روستا   شماره: ۱۱۹۳۴/۴/۳۰ تاریخ: ۰۵/۰۹/۱۳۶۹ پیوست:   یادداشت ارجاعی مورخ ۱۵/۵/۱۳۶۹ مقام محترم معاونت درآمدهای مالیاتی برابر بند ۳ ماده ۲۵۵قانون مالیاتهای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi