برچسب: اسناد و دفاتر

*عدم ارائه اسناد و دفاتر

*عدم ارائه اسناد و دفاتر   شماره: ۴۴۶۲/۴/۳۰ تاریخ: ۲۷/۰۳/۱۳۷۰ پیوست:   گزارش شماره ۲۷۰ -۵/۳۰ – ۸/۳/۱۳۷۰ دفتر فنی مالیاتی عنوان مقام محترم درآمدهای

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi