برچسب: استرداد اضافه پرداختی

استرداد اضافه پرداختی مالیات وتهاتر با سهم شهرداری- منبع مالیات: مالیات اضافی- اداره کل مربوط: استان تهران

استرداد اضافه پرداختی مالیات وتهاتر با سهم شهرداری- منبع مالیات: مالیات اضافی- اداره کل مربوط: استان تهران شماره: ۷۱۰۰/۲۰۱ تاریخ: ۳۰/۰۹/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ رأی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi