برچسب: اساسنامه شرکت مختلط سهامی

ماده 163 قانون تجارت

ماده ۱۶۳ قانون تجارت  در اسم شرکت باید عبارت (‌شرکت مختلط) و لااقل اسم یکی از شرکاء ضامن قید شود. منبع:مرکز پژوهش های مجلس شورای

توضیحات بیشتر »

ماده 166 قانون تجارت

ماده ۱۶۶ قانون تجارت اولین هیأت نظار باید بعد از انتخاب شدن بلافاصله تحقیق کرده و اطمینان حاصل کند که تمام مقررات مواد ۲۸ –

توضیحات بیشتر »

ماده 168 قانون تجارت

ماده ۱۶۸ قانون تجارت  اعضاء هیأت نظار دفاتر و صندوق و کلیه اسناد شرکت را تحت تدقیق در آورده همه‌ساله راپورتی به مجمع عمومی می‌دهند

توضیحات بیشتر »

ماده 169 قانون تجارت

ماده ۱۶۹ قانون تجارت هیأت نظار می‌تواند شرکاء را برای انعقاد مجمع عمومی دعوت نماید و با موافقت رأی مجمع مزبور بر طبق فقره (ب)

توضیحات بیشتر »

ماده 170 قانون تجارت

ماده ۱۷۰ قانون تجارت تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر

توضیحات بیشتر »

ماده 171 قانون تجارت

ماده ۱۷۱ قانون تجارت تا پانزده روز قبل از انعقاد مجمع عمومی هر صاحب سهمی می‌تواند (‌خود یا نماینده او) در مرکز اصلی شرکت حاضر

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi