برچسب: اداره کل مودیان بزرگ مالیات ارزش افزوده

ابطال فراز پایانی نامه شماره 33- 1398/01/07 مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور

ابطال فراز پایانی نامه شماره ۳۳- ۱۳۹۸/۰۱/۰۷ مدیر امور فنی، حقوقی و اعتراضات سازمان امور مالیاتی کشور شماره دادنامه: 140109970905810303 تاریخ دادنامه: 1401/01/30 شماره پرونده: 0002798 مرجع رسیدگی: هیأت

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi