رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

رفع ایرادات شورای نگهبان به لایحه تسهیل تکالیف مودیان جهت اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان

ادامه مطلب

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین نحوه اجرای جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین نحوه اجرای جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲۰۰/۱۴۰۲/۱۶ مورخ ۱۴۰۲/۸/۱۴ توسط رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور ابلاغ شد.

بخشنامه سازمان امور مالیاتی موضوع تبیین نحوه اجرای جزء ۲ بند ب تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور طی نامه شماره ۲...

ادامه مطلب

ابلاغیه ۷ بندی مهم مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان مدیران دادرسی مالیاتی

ابلاغیه ۷ بندی مهم مورخ ۱۰/ ۷/ ۱۴۰۲ رئیس مرکز دادرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی عنوان مدیران دادرسی مالیاتی

با عنایت به بازدیدهای صورت گرفته و نیز حسب گزارشات واصله از مدیریتهای دادرسی مالیاتی در راستای رعایت قوانین و مقر...

ادامه مطلب

خودداری از اعمال هرگونه بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م را برای کالاهای مشمول مفاد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز داشته اند

خودداری از اعمال هرگونه بخشودگی جرایم یا تقسیط بدهی مالیاتی برای مودیان حقوقی که برای عملکرد سال ۱۴۰۱ معافیت موضوع ماده ۱۴۱ ق.م.م را برای کالاهای مشمول مفاد بند ص تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ ابراز داشته اند

پیرو نامه شماره ۲۳۰/۳۴۰۲۵ د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۴ معاون محترم درآمدهای مالیاتی و نامه شماره ۲۳۵/۳۵۰۵۸/د مورخ ۱۴۰۲/۰۵/۲۹...

ادامه مطلب

ایجاد گروه و کانال در پیام رسان های قانونی داخلی با عضویت مودیان مالیاتی جهت اطلاع رسانی احکام و ضوابط مالیاتی

ایجاد گروه و کانال در پیام رسان های قانونی داخلی با عضویت مودیان مالیاتی جهت اطلاع رسانی احکام و ضوابط مالیاتی

نظر به اهمیت تعامل موثر گسترده و فوری با مودیان اشخاص حقوقی و لزوم سرعت عمل در امر اطلاع رسانی خواهشمند است دستور...

ادامه مطلب