برچسب: اتحادیه ها

قانون نظام صنفی کشور ماده 25

قانون نظام صنفی کشور ماده ۲۵ درصورت نیاز، کمیسیون نظارت مرکز استان بنا به درخواست اکثریت‌نسبی اتحادیه‌های صنفی شهرستانهای همان استان، بانظرخواهی از مجمع امور

توضیحات بیشتر »

قانون نظام صنفی کشور ماده 29

قانون نظام صنفی کشور ماده ۲۹ اتحادیه‌ها می‌توانند وصول مالیات، عوارض و هزینه خدمات‌وزارتخانه‌ها، شهرداریها و سازمانهای وابسته به دولت را طبق مقررات و قوانین

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi