برچسب: آیین نامه های مالیاتی

حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (1) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال 1389

حسابرس و بازرس قانونی شرکتهای موضوع ماده (۱) آیین نامه انتخاب حسابرس برای شرکتهای دولتی برای عملکرد سال ۱۳۸۹ شماره:۲۷۳۵۹/۲۰۰ تاریخ:۰۲/۱۲/۱۳۹۰ پیوست:دارد   دستورالعمل  

توضیحات بیشتر »

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

کسر تخفیفات از مبلغ فروش وثبت فروش خالص در دفاتر قانونی- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس شماره: ۶۳۰۹/۲۰۱ تاریخ:۱۷/۰۸/۱۳۸۲ پیوست: شماره وتاریخ

توضیحات بیشتر »

آئین نامه اجرایی بند “ب” ماده (101) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه اجرایی بند “ب” ماده (۱۰۱) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران   شماره: ۱۳۷۹۷۴/ت۴۸۰۵۷هـ تاریخ: ۱۲/۰۷/۱۳۹۱ پیوست: وزارت صنعت، معدن و

توضیحات بیشتر »

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران

آیین نامه قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران شماره: ۲۱۳۵۸۳/ت۳۴۴۸۲هـ تاریخ:‌ ۰۱/۱۱/۱۳۹۱ پیوست: وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت دادگستری

توضیحات بیشتر »

آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی

آیین نامه اجرایی قانون اخذ ورودیه از بازدیدکنندگان پارکها و موزه های تاریخ طبیعی شماره:۲۶۲۷۶۷/ت۴۴۵۲۸هـ تاریخ:۲۹/۱۲/۱۳۹۱ پیوست:     سازمان حفاظت محیط زیست- سازمان میراث

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi