برچسب: آیین نامه اجرایی

در خصوص اصلاح بند الف ماده 1 آیین نامه اجرایی بند د ماده 132 اصلاحی قانون مالیات های مستقیم

در خصوص اصلاح بند الف ماده ۱ آیین نامه اجرایی بند د ماده ۱۳۲ اصلاحی قانون مالیات های مستقیم شماره: ۲۹۷۱۰/ت۵۵۶۲۵هـ تاریخ:۱۳۹۹/۰۳/۲۵ تصویبنامه هیأت وزیران

توضیحات بیشتر »

*تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی وآیین نامه اجرایی بند الف 59برنامه سوم

*تصویب تشکیلات سازمان امور مالیاتی وآیین نامه اجرایی بند الف ۵۹برنامه سوم   شماره:۲۷۱۳۳/ت۲۳۹۱۳هـ تاریخ:۱۰/۰۶/۱۳۸۰ پیوست:   وزارت امور اقتصادی و دارایی- سازمان مدیریت وبرنامه

توضیحات بیشتر »

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (48) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران

ارسال تصویب نامه هیات محترم وزیران در خصوص آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۴۸) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی

توضیحات بیشتر »

تبصره 1 ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده 218 قانون مالیاتهای مستقیم ( نامه اداری )

تبصره ۱ ماده اصلاحیه آیین نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۸ قانون مالیاتهای مستقیم ( نامه اداری )   شماره:۱۴۶۵۴/۲۰۰ تاریخ:۲۱/۰۶/۱۳۹۰ پیوست:دارد   مدیران کل محترم

توضیحات بیشتر »

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده 29 آئین­نامه اجرایی موضوع ماده 219 قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامه­های تسلیمی برای عملکرد سال 1396

دستورالعمل اعمال مقررات تبصره الحاقی به ماده ۲۹ آئین­نامه اجرایی موضوع ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم درخصوص اظهارنامه­های تسلیمی برای عملکرد سال ۱۳۹۶ شماره: ۱۵۳/۹۷/۲۰۰

توضیحات بیشتر »

ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره 1-201 مورخ 22/2/1395 هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی موضوع ماده 216قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص مودیانی که مالیات آنها در اجرای ماده 29 آیین نامه اجرایی ماده 219 قانون فوق به قطعیت رسیده و مدعی اشتباه در تنظیم اظهارنامه الکترونیکی می باشند

ابلاغ رای اکثریت صورتجلسه شماره ۱-۲۰۱ مورخ ۲۲/۲/۱۳۹۵ هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی راجع به قابل طرح بودن پرونده­های مالیاتی در هیأت حل اختلاف مالیاتی

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi