برچسب: آموزش و اشتغال

قانون کار ماده 107

قانون کار ماده ۱۰۷  در اجرای اهداف قانون اساسی و به منظور اشتغال مولد و مستمر جویندگان کار و نیز بالا بردن دانش فنی کارگران

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 108

قانون کار ماده ۱۰۸  وزارت کار و امور اجتماعی موظف است بر حسب نیاز و با توجه به استقرار نوع صنعت موجود در نقاط مختلف

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 109

قانون کار ماده ۱۰۹  مراکز آموزش مذکور در ماده (۱۰۸) این قانون از نظر مالی و اداری با رعایت قانون محاسبات عمومی به طور مستقل

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 110

قانون کار ماده ۱۱۰  واحد های صنعتی ، تولیدی و خدماتی به منظور مشارکت در امر آموزش کارگر ماهر و نیمه ماهر مورد نیاز خویش

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 111

قانون کار ماده ۱۱۱  علاوه بر تشکیل مراکز کارآموزی توسط وزارت کار و امور اجتماعی ، آموزشگاه فنی و حرفه ای آزاد نیز به منظور

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 112

قانون کار ماده ۱۱۲  از لحاظ مقررات این قانون ، کارآموز به افراد ذیل اطلاق می شود : ‌الف – کسانی که فقط برای فراگرفتن

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 113

قانون کار ماده ۱۱۳ کارگران شاغلی که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شوند ، از حقوق

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 114

قانون کار ماده ۱۱۴  کارگری که مطابق تبصره (۱) ماده (۱۱۲) برای کارآموزی در یکی از مراکز کارآموزی پذیرفته می شود مکلف است : الف- تا

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 115

قانون کار ماده ۱۱۵ کارآموزان مذکور در بند (ب) ماده (۱۱۲) ، تابع مقررات مربوط به کارگران نوجوان مذکور در مواد (۷۹) الی (۸۴) این

توضیحات بیشتر »

قانون کار ماده 116

قانون کار ماده ۱۱۶  قرارداد کارآموزی علاوه بر مشخصات طرفین باید حاوی مطالب زیر باشد : الف– تعهدات طرفین . ج– مزد کارآموز . د–

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi