برچسب: آئین نامه اجرایی

آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (145)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

آئین نامه اجرایی بند (الف)‌ماده (۱۴۵)‌قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران   شماره: ۷۴۱۳۱/ت۴۷۶۱۰هـ تاریخ: ۱۹/۰۴/۱۳۹۱ پیوست: وزارت جهاد کشاورزی – معاونت

توضیحات بیشتر »

ابلاغ قانون اصلاح ماده 16 قانون امور گمرکی مصوب 1350 وماده 295 آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب 1351

ابلاغ قانون اصلاح ماده ۱۶ قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۰ وماده ۲۹۵ آئین نامه اجرایی قانون امور گمرکی مصوب ۱۳۵۱ شماره: ۱۱۴۷۰/۲۱۰ تاریخ: ۰۶/۰۲/۱۳۸۸ پیوست:

توضیحات بیشتر »

تسری یا عدم تسری مفاد ماده 3 آئین نامه اجرایی موضوع تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی

تسری یا عدم تسری مفاد ماده ۳ آئین نامه اجرایی موضوع تبصره ۴ قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران رسمی شماره:۳۹۴/۲۰۱ تاریخ:۲۳/۰۱/۱۳۸۴

توضیحات بیشتر »

آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده 49 برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه

آئین نامه اجرایی بند الف وب ماده ۴۹ برنامه سوم در خصوص تعاریف کارفرما ونیروی کار وتخفیفات مالیاتی وبیمه مربوطه   شماره:۵۶۹۰۱/ت ۲۳۹۹۵هـ تاریخ:۱۰/۱۲/۱۳۷۹ پیوست:دارد

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi