0
0

۲۴ فروردین ۱۴۰۰ اظهارنامه دوره چهارم سال ۱۴۰۰ را ثبت کردم و مانده بستانکاری داشتم امروز به دلیل ثبت نکردن چندتا فاکتور مجدد ارسال کردم بعنوان الحاقیه و یک مبلغی بدهکار شدم حالا وقتی میخوام قبض برای پرداخت صادر کنم قسمت بدهی مالیاتی میزنه صفر آیا خودم باید بصورت دستی بدهی را وارد کنم و به متن پایین صدور قبض کاری نداشته باشم؟ و اینکه جریمه اظهارنامه الحاقی رو سیستم محاسبه نکرده باید خودم دستی ۲ درصد جریمه رو محاسبه کنم و وارد کنم؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
مبلغ قبض را دستی وارد کنید ولی محاسبه جریمه را بذارید به عهده ممیزین هنگام رسیدگی و بعدا تقاصای بخشش کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.