0
0
باسلام واحترام درکارخانه تولید کشمش مدیرعامل یک پول درابتدای سال واردگردش مالی کرده به عنوان سرمایه اول دوره ودرطی سال هرباریاهفتگی یا ماهانه بصورت پراکنده مبالغی را جهت هزینه ها وارد حساب معرفی شده به دارایی کرده این پولهای واریزی به عنوان سرمایه زده شود؟واریزها به مبلغ۱۰میلیون تومان ۵میلیون تومان و…می باشد(جهت ارایه دفاتر به دارایی )
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
باسلام واحترام درکارخانه تولید کشمش مدیرعامل یک پول درابتدای سال واردگردش مالی کرده به عنوان سرمایه اول دوره ودرطی سال هرباریاهفتگی یا ماهانه بصورت پراکنده مبالغی را جهت هزینه ها وارد حساب معرفی شده به دارایی کرده این پولهای واریزی به عنوان سرمایه زده شود؟واریزها به مبلغ۱۰میلیون تومان ۵میلیون تومان و…می باشد(جهت ارایه دفاتر به دارایی )
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

سبد خرید