0
0
سلام.شرکت ما براساس درامدی که بابت ارائه خدمات به مشتریان خود میدهد فعالیت میکند.اگر ما به اشخاصی که مشتری به ما معرفی کنند و بابت کارمزدی که از مشتریان دریافت میکنیم ۵۰ درصد آن را به عنوان معرف به این اشخاص واریز کنیم ایا هزینه مورد قبول مالیاتی است؟ این افراد اشخاص حقیقی هستند و پرونده مالیاتی ندارند که فاکتور در سامانه مودیان بدهند اما ما برای فروش بیشتر خود نیاز داریم چنین بازاریاب ها رو داشته باشیم
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اول اینکه یک رابطه اصولی بین شرکت و مشتریان و بازاریابها ایجاد کنید وظایف مالیاتی هر گروه را مشخص کنید وقتی کارمزد ها به عنوان درآمد توسط کارفرما شناسایی میشود شماهم باید همین مبلغ را شناسایی کنید مسائل سامانه مودیان و معاملات فصلی هم مد نظر قرار گیرد بازاریابها  زیاد هستند و در قید و بند قرارداد قرار نمیگیرند من فقط قانون رو عرض میکنم اگر قرارداد انفرادی داشته باشند و درست تنظیم شود از معافیت ماده ۳۸بیمه میتوانید استفاده کنید و از طرف دیگر باید قرارداد طوری باشد که مالیات حقوق هم کسر کنید کمی پیچیده است هرسوالی داشتید اینجا مطرح کنید جواب دیگزکارشناسان هم میتوانید داشته باشید اگر حسابدار و مشاوره مالیاتی دارید از ایشان استفاده کنید و در صورت تمایل از بنده و دیگر کارشناسان میتوانید وقت مشاوره با دستمزد توافقی استفاده کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اول اینکه یک رابطه اصولی بین شرکت و مشتریان و بازاریابها ایجاد کنید وظایف مالیاتی هر گروه را مشخص کنید وقتی کارمزد ها به عنوان درآمد توسط کارفرما شناسایی میشود شماهم باید همین مبلغ را شناسایی کنید مسائل سامانه مودیان و معاملات فصلی هم مد نظر قرار گیرد بازاریابها  زیاد هستند و در قید و بند قرارداد قرار نمیگیرند من فقط قانون رو عرض میکنم اگر قرارداد انفرادی داشته باشند و درست تنظیم شود از معافیت ماده ۳۸بیمه میتوانید استفاده کنید و از طرف دیگر باید قرارداد طوری باشد که مالیات حقوق هم کسر کنید کمی پیچیده است هرسوالی داشتید اینجا مطرح کنید جواب دیگزکارشناسان هم میتوانید داشته باشید اگر حسابدار و مشاوره مالیاتی دارید از ایشان استفاده کنید و در صورت تمایل از بنده و دیگر کارشناسان میتوانید وقت مشاوره با دستمزد توافقی استفاده کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.