0
0

معافیت مالیات بر درآمد اجاره در مورد متراژ ملک مربوط به اشخاص حقوقی چقدر است؟ آیا این معافیت به اشخاص حقوقی تعلق می‌گیرد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

اگر واحد اداری باشد که معافیت متراژ ندارد و اگر استفاده اداری هم بشود باز هم معافیت ندارد اگر شرکت یک ملک مسکونی دارد که برای سکونت اجاره داده باشد معافیت متراژ شامل حالش میشود و درآمد حاصل از آن ۲۵ درصد مالیات دارد.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر واحد اداری باشد که معافیت متراژ ندارد و اگر استفاده اداری هم بشود باز هم معافیت ندارد اگر شرکت یک ملک مسکونی دارد که برای سکونت اجاره داده باشد معافیت متراژ شامل حالش می شود و درآمد حاصل از آن ۲۵ درصد مالیات دارد.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.