0
0

آیا مالیات شرکتهای تعاونی هم مانند بقیه شرکتها هستند یا دارای معافیت هستند و یا امتیاز خاصی در پرداخت مالیات دارند؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
برخی شرکتهای تعاونی معافیتهایی دارند مثل تعاونی های مصرف و روستایی و صیادان  .بعضی دیگر بخشودگی هایی دارند نوع فعالیت خودرا مشخص کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
برخی شرکتهای تعاونی معافیتهایی دارند مثل تعاونی های مصرف و روستایی و صیادان  .بعضی دیگر بخشودگی هایی دارند نوع فعالیت خودرا مشخص کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
برخی شرکتهای تعاونی معافیتهایی دارند مثل تعاونی های مصرف و روستایی و صیادان  .بعضی دیگر بخشودگی هایی دارند نوع فعالیت خودرا مشخص کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

سبد خرید