0
0

سلام. در رسیدگی سال ۹۹ یک عمده فروش مواد غذایی، ممیز مالیاتی جهت تعیین میزان فروش برآوردی از فرمول تبدیل خرید به فروش که در دفترچه ضرایب سال ۹۷ نیز آمده است استفاده کرده است و فروش برآوردی را محاسبه کرده (خرید را از سامانه معاملات فصلی که از سوی دیگران گزارش شده بود بدست آورده است) و سپس درآمد مشول مالیات اولیه را نیز محاسبه کرده است. اما موضوع چالش برانگیز این است که ممیز تخفیفات نقدی خرید(بدست آمده از سامانه معاملات فصلی) را نیز به درآمد مشمول مالیات اضافه نموده است. آیا این کار ممیز قانونی است؟ آیا تخفیفات خرید را می توان به این صورت به درآمد مشمول مالیات اضافه کرد؟ طبق چه بخشنامه ای؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
فرض بر این است خریدها به صورت خالص بعد از تخفیف محاسبه شده و فروش به دست آمده  و تخفیف ها را جداگانه حساب کرده اند  .تنها اعتراضی که میتوانید بکنید این که شما هم در فروش تخفیف داده اید موارد اینچنینی وقتی به وظایف مالیاتی عمل نمیشود با توجه به شواهد و قراین و گردش بانکی و محل کسب و دیگر موارد تخمین زده میشود و ایین نامه های داخلی ممیزان عمل میکند
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.