0
0
باسلام و وقت بخیر در سامانه مودیان نمایشگاههای اتومبیل خودروهایی که به صورت امانی میفروشن فقط باید میزان کمیسیون رو درج کنند یا کل مبلغ فروش همانند گزارش فصلی تحت عنوان مصرف کننده نهایی میبایست درج گردد؟ باتشکر
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر در فصلی هم کل فروش ماشین دیگران  را اعلام‌میکردید خیلی کار اشتباهی میکردید کمیسیون فقط مشمول ارزش افزوده میشود در سامانه هم فعلا مشمول ارسال صورتحساب نیستید حسابداری نمایشگاه ماشین خیلی خاص است دقت کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر در فصلی هم کل فروش ماشین دیگران  را اعلام‌میکردید خیلی کار اشتباهی میکردید کمیسیون فقط مشمول ارزش افزوده میشود در سامانه هم فعلا مشمول ارسال صورتحساب نیستید حسابداری نمایشگاه ماشین خیلی خاص است دقت کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر در فصلی هم کل فروش ماشین دیگران  را اعلام‌میکردید خیلی کار اشتباهی میکردید کمیسیون فقط مشمول ارزش افزوده میشود در سامانه هم فعلا مشمول ارسال صورتحساب نیستید حسابداری نمایشگاه ماشین خیلی خاص است دقت کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر در فصلی هم کل فروش ماشین دیگران  را اعلام‌میکردید خیلی کار اشتباهی میکردید کمیسیون فقط مشمول ارزش افزوده میشود در سامانه هم فعلا مشمول ارسال صورتحساب نیستید حسابداری نمایشگاه ماشین خیلی خاص است دقت کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 4 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.