0
0

ایا حمایت از برنامه های هنری توسط شرکتهای بازرگانی معافیت مالیاتی دارد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

حتی اسپانسرهای ورزشی هم معافیت مالیاتی ندارند و باید خودشان تیمداری کنند ولی جزو هزینه قابل قبول مالیاتی میتواند باشد انچه در ماده ۱۳۴آمده است کمک به خیریه های مجاز باعث میشه اون هزینه از درامد شرکت کسر شود

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

حتی اسپانسرهای ورزشی هم معافیت مالیاتی ندارند و باید خودشان تیمداری کنند ولی جزو هزینه قابل قبول مالیاتی میتواند باشد انچه در ماده ۱۳۴آمده است کمک به خیریه های مجاز باعث میشه اون هزینه از درامد شرکت کسر شود

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

حتی اسپانسرهای ورزشی هم معافیت مالیاتی ندارند و باید خودشان تیمداری کنند ولی جزو هزینه قابل قبول مالیاتی میتواند باشد انچه در ماده ۱۳۴آمده است کمک به خیریه های مجاز باعث میشه اون هزینه از درامد شرکت کسر شود

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.