0
0

حق اولاد فرزندان دختر در صورتیکه متارکه کرده باشند به پدر تعلق میگیرد؟ و اینکه اگر فرزند دختر مجرد یا متارکه کرده باشد ولی شاغل باشد, آیا به پدر حق اولاد تعلق میگیرد؟ سپاس

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر شاغل باشند و لیست بیمه ارسال شود که خیر ولی اگر متارکه کنند و اصولا تا زمانی که مجردباشند حق اولاد  تعلق میگیرد.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر شاغل باشند و لیست بیمه ارسال شود که خیر ولی اگر متارکه کنند و اصولا تا زمانی که مجردباشند حق اولاد  تعلق می گیرد.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

سبد خرید