0
0
سلام ۱_خرید های هزینه مثل(هزینه های پذیرایی؛ پیک.ملزومات و …) باید تو اظهارنامه ارزش افزوده ببریم؟ ۲_اگر ارزش افزوده بابتش پرداخت نکرده باشیم ولی مشمول باشد چطور باید ابراز کنیم؟
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

هزینه ها یی که ارزش افزوده پرداخت نکرده اید یا مشمول نیستند لزومی نیست درج کنید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

هزینه ها یی که ارزش افزوده پرداخت نکرده اید یا مشمول نیستند لزومی نیست درج کنید.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.