0
0

در سامانه مودیان باید فاکتورها رو از تاریخ ۰۷/۰۱ یعنی تاریخی که دارایی تعیین کرده ثبت کنیم یا تاریخ ۰۱/۰۱ ؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
سلام.کلیه اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ و مابقی اشخاص از ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به انجام تکالیف در سامانه مودیان هستند اما میتوانید به صورت اختیاری زودتر از این تاریخ ها هم تکالیف خود در سامانه مودیان را انجام دهید.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
سلام.کلیه اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ و مابقی اشخاص از ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به انجام تکالیف در سامانه مودیان هستند اما میتوانید به صورت اختیاری زودتر از این تاریخ ها هم تکالیف خود در سامانه مودیان را انجام دهید.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
سلام.کلیه اشخاص حقوقی از ۱۴۰۲.۰۷.۰۱ و مابقی اشخاص از ۱۴۰۲.۱۰.۰۱ ملزم به انجام تکالیف در سامانه مودیان هستند اما میتوانید به صورت اختیاری زودتر از این تاریخ ها هم تکالیف خود در سامانه مودیان را انجام دهید.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 3 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.