0
0

کارمندی در فروردین ۱۴۰۰ ترک کار کرده و حقوق قانونی فروردین دریافت کرده است ۱۴۰۰,۰۲.۰۱ ترک کار ثبت شده است – منتهی عیدی و سنوات را در اسفند ۱۴۰۰ دریافت کرده برای مالیات حقوق اسفند ایشان کارمند اصلی تلقی میشود یا غیر اصلی در لیست اسفند ۱۴۰۰!

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
در لیست اصلی با استفاده از معافیت سالانه به نسبت کارکرد هم استفاده کنند و سنوات هم معاف است
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.