0
0

سلام وقت بخیر .برای تعدیل حسابهای هزینه و درآمد سالهای قبل از حساب سود و زیان انباشته استفاده میشه آیا برای حسابهای دریافتنی و پرداختنی هم از این حساب استفاده میشود ؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
 حساب دریافتنی اگر دریافت نشد ذخیره  مطالبات مشکوک الوصول بگیرید حساب پرداختنی رو اگر پرداخت نکردید هم نوعی درآمد میشود مثل هزینه و درآمد سالهای فبل در تعدیلات سنواتی عمل کنید. ثبت مستقیم در سودوزیان انباشته درست نیست چون بابد مالیاتش رو پرداخت کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
 حساب دریافتنی اگر دریافت نشد ذخیره  مطالبات مشکوک الوصول بگیرید حساب پرداختنی رو اگر پرداخت نکردید هم نوعی درآمد میشود مثل هزینه و درآمد سالهای فبل در تعدیلات سنواتی عمل کنید. ثبت مستقیم در سودوزیان انباشته درست نیست چون بابد مالیاتش رو پرداخت کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.