0
0

آیا جهت ایجاد شعبه برای شرکتی در شهرستان در شهرستان محل شعبه میبایست تشکیل پرونده مالیاتی داد و کد اقتصادی و شناسه ملی جدید دریافت کرد یا بعد از مراحل ثبت شعبه با همان پرونده شرکت در محل اصلی تکالیف انجام خواهد شد؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر شعبه را ثبت شرکتها اعلام کنید بستگی داره که مستقل اعلام کنید و دارای حسابداری دراون صورت دفاتر میخواد.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
اگر شعبه را ثبت شرکتها اعلام کنید بستگی داره که مستقل اعلام کنید و دارای حسابداری دراون صورت دفاتر میخواد.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 2 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.