0
0

با سلام اگر کسی در ماه از ساعات کارکرد موظفی کمتر حضور داشته باشد ولی اضافه کار داشته باشد چگونه محاسبه میشود به طور مثال شخصی در ماه ۲۴۰ ساعت باید موظفی داشته باشد اما ۲۲۰ ساعت حضور داشته ولی ۵۰ ساعت هم اضافه کار دارد آیا ابتدا باید ساعات موظفی با اضافه کار تکمیل شود و مانده اضافه کار محاسبه شود یا نه؟ متشکرم.

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
جواب شما هم میتواند بله باشد و هم خیر ..بله چون کارگر میتواند چند روز بدون حقوق داشته باشد و اصافه کار در روزهای دیگر هم برایش حساب شود و جواب خیر چون کارگر و کارفرما میتوانند توافق کنند که روزهای هفته را انتخاب کنند و کارگر سر کارحاصرشود و ۴۴ ساعت هفته را پر کند البته مثال شما با قانون جوردرنمیاد چون ساعت موظفی کارگران هیچوقت به ۲۲۰ و ۲۴۰ نمی رسد.
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 1 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

سبد خرید