0
0

با سلام، اگر دارایی ثابت تجدید ارزیابی بشه، در پایان سال باید ما‌به‌تفاوت بین استهلاک ارزش منصفانه و استهلاکِ ارزش دفتریِ قبل از تجدید ارزیابی، به عنوان درآمد شناسایی بشه؟ نام حساب معین‌ش باید چه چیزی باشه؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
البته ارزش منصفانه اینجا صدق نمیکنه. منظورتون ارزش روز دارایی است و چرا درآمد شناسایی کنید؟دارایی شما ۱۰۰تومن ارزش داشته و ارزش دفتری اون ۱ریال شده حالا ارزشش شده ۱۰۰۰تومن استهلاکش رو بر اساس ۱۰۰۰تومن محاسیه کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
البته ارزش منصفانه اینجا صدق نمیکنه. منظورتون ارزش روز دارایی است و چرا درآمد شناسایی کنید؟دارایی شما ۱۰۰تومن ارزش داشته و ارزش دفتری اون ۱ریال شده حالا ارزشش شده ۱۰۰۰تومن استهلاکش رو بر اساس ۱۰۰۰تومن محاسیه کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0
البته ارزش منصفانه اینجا صدق نمیکنه. منظورتون ارزش روز دارایی است و چرا درآمد شناسایی کنید؟دارایی شما ۱۰۰تومن ارزش داشته و ارزش دفتری اون ۱ریال شده حالا ارزشش شده ۱۰۰۰تومن استهلاکش رو بر اساس ۱۰۰۰تومن محاسیه کنید
  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
0
0

با سلام، اگر دارایی ثابت تجدید ارزیابی بشه، در پایان سال باید ما‌به‌تفاوت بین استهلاک ارزش منصفانه و استهلاکِ ارزش دفتریِ قبل از تجدید ارزیابی، به عنوان درآمد شناسایی بشه؟ نام حساب معین‌ش باید چه چیزی باشه؟

  • شما باید برای ارسال دیدگاه شوید
نمایش 4 نتیجه
پاسخ شما

لطفاً جهت ثبت نام ابتدا یا ثبت نام کنید.

سبد خرید