فرم های مربوط به مالیات بر حقوق و دستمزد

دانلود فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش

دانلود فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش

دانلود فرم پرداخت های کارفرمایان به اشخاص حقیقی غیر از کارکنان خود با عنوان حق‌المشاوره، حق حضور در جلسات، حق‌التدریس، حق‌التحقیق و حق پژوهش

ادامه مطلب