اسناد و مدارک لازم

مدارک لازم جهت ثبت نام اصناف و ثبت نام مالیاتی

مدارک لازم

رونوشت از کارت ملی
رونوشت از شناسنامه
کپی سند مالکیت یا اجاره نامه (با کدرهگیری املاک)
[gravityform id=”4″ title=”true”]