نتیجه جستجو برای : سازمان امور اقتصادی و دارائی استان فارس

لایحه امور گمرکی

لایحه امور گمرکی شماره:۱۶۴۵۷۲/۴۳۱۷۴ تاریخ:۱۸/۰۸/۱۳۸۸ پیوست: جناب آقای لاریجانی رییس محترم مجلس شورای اسلامی   لایحه” امور گمرکی ” بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی

توضیحات بیشتر »

احتساب 10% مالیات موضوع بند د ماده 105 به حساب شرکت سرمایه گذار- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

احتساب ۱۰% مالیات موضوع بند د ماده ۱۰۵ به حساب شرکت سرمایه گذار- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس شماره: ۳۴۴۹/۲۰۱ تاریخ: ۲۵/۰۴/۱۳۸۲

توضیحات بیشتر »

عدم رعایت ضریب مالیاتی مناسب با نحوه فعالیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس

عدم رعایت ضریب مالیاتی مناسب با نحوه فعالیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس نمونه آرای شعب   شماره: ۸۰۵۳/۲۰۱ تاریخ: ۲۳/۰۹/۱۳۸۱

توضیحات بیشتر »

عدم اعمال معافیت ماده 132 با توجه به تاریخ پروانه بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس

عدم اعمال معافیت ماده ۱۳۲ با توجه به تاریخ پروانه بهره برداری- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: استان فارس  نمونه آرای شعب شماره:

توضیحات بیشتر »

نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس

نقص ابلاغ اوراق مالیاتی وبه اجرا گذارده شدن مالیات قبل از قطعیت- منبع مالیات: اشخاص حقوقی- اداره کل مربوط: فارس   شماره: ۴۴۸۷/۲۰۱ تاریخ:۲۹/۰۵/۱۳۸۲ پیوست:

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi