نتیجه جستجو برای : +قانونی وابسته

صدور الکترونیکی گواهی موضوع ماده 186ق.م.م در سریع ترین زمان قانونی ممکن

شماره: ۱۳۰/۲۰۱/د تاریخ: ۱۴۰۱/۰۲/۰۷ مدیران کل محترم امورمالیاتی …              پیرو نامه شماره ۱۳۰/۴۳۱۹/د مورخ ۱۳۹۸/۱۰/۱۱ مبنی بر لزوم صدور الکترونیکی گواهی های موضوع ماده

توضیحات بیشتر »

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود شماره:۵۷۹۰۳/۲۱۰

توضیحات بیشتر »

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود. شماره:۵۷۹۰۳/۲۱۰

توضیحات بیشتر »

قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته به گروه بانک جهانی

قانون اجازه افزایش سرمایه و سهام ایران در بانک بین المللی ترمیم و توسعه (IBRD) و موسسه توسعه بین المللی (IDA) از موسسه های وابسته

توضیحات بیشتر »

مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده 169 اصلاحی مصوب 1394/04/31 قانون مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال 1399

مهلت قانونی ارسال فهرست معاملات موضوع ماده ۱۶۹ اصلاحی مصوب ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ قانون مالیات­های مستقیم مربوط به فصل تابستان سال ۱۳۹۹ شماره: ۲۳۰/۳۶۲۹۲/د تاریخ: ۱۳۹۹/۰۸/۱۷  

توضیحات بیشتر »
logo-samandehi