موضوع

10% مالیات شرکتهای سرمایه پذیرقابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد

10% مالیات شرکتهای سرمایه پذیرقابل کسر از مالیات شرکت های سرمایه گذار نمی باشد


 

شماره: 2565/201
تاریخ:17/03/1384
پیوست:
 
جلسه شورای عالی مالیاتی در تاریخ 28/2/84 متشکل از امضاء کنندگان صورتجلسه بر قرار می باشد.
موضوع دستور جلسه بررسی و اظهار نظر نسبت به مفاد نامه شماره 1129/251 مورخ 7/2/84 اداره کل امور مالیاتی مودیان بزرگ است که در تاریخ 10/2/84 از سوی رئیس کل محترم سازمان امور مالیاتی کشور جهت طرح در هیأت عمومی ارجاع گردیده است.
اجمال موضوع نامه فوق الذکر، پذیرش  و یا عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر (موضوع بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه 1366) به حساب مالیات متعلق به سود سهامداران در شرکت های سرمایه گذار می باشد با این توضیح که بخشنامه شماره 854/10448-4/30 مورخ 17/1/1381 سازمان امور مالیاتی کشور که متضمن حکم عدم پذیرش مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر به حساب مالیات سود سهام سهامداران در شرکت سرمایه گذار بوده، به موجب دادنامه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره 424 مورخ 1/9/1383 ابطال گردیده و پس از آن مشکلات اجرائی و ابهاماتی در روابط مودیان مالیاتی و ادارات امور مالیاتی پدید آمده است.
هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی با مطالعه و بررسی موضوع مطروحه و بحث و تبادل نظر لازم به شرح آتی اعلام رأی می نمایند:
 
رأی اکثریت:
با عنایت به تخصیص عنوان مالیات شرکت، بوسیله قانونگذار در بند د ماده 105 قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و تفکیک 10% مالیات شرکت و مالیات متعلق به سهامداران در جزء های الف و ب ذیل بند د یاده شده و عطف توجه به تفکیک شخصیت حقوقی شرکت ها از شخصیت سهامداران در قوانین موضوعه و تدفیق در ادله اقامه شده بوسیله عیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مبنی بر اینکه تهیه و تأیید بخشنامه و آئین نامه های مربوطه به قانون مالیات ها، بنا به تصریح ماده 255 قانون مالیات های مستقیم محدود به وظایف و اختیارات شورای عالی مالیاتی است و در نتیجه بخشنامه 854/10448/4/30 مورخ 17/1/1381 را فارغ از محتوای آن صرفا به دلیل آنکه خارج از حوزه اختیارات رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی کشور صادر شده بوده ابطال نموده است.
علیهذا کسر مالیات 10% پرداختی شرکت های سرمایه پذیر ، از مالیات متعلق به سهامداران در شرکت سرمایه گذار به دلیل مارالذکر فاقد محمل قانونی بوده و موجه به نظر نمی رسد.
 
سید محمود حمیدی – سید اسد الله مرتضوی- داریوش آل آقا- حسن عباسی پناه- غلامرضا نوری- اسماعیل ملکان
 
نظر اقلیت:
حکم تبصره 1 ماده 105 قانون مالیات های مستقیم (قبل از اصلاحیه 27/11/1380) مشعر بر لزوم کسر مالیات بابت سود سهام و سهم الشرکه پرداختی بصورت عام می باشد و در آن تبصره قیدی دایر بر اینکه مالیات سود سهام و یا سهم الشرکه که بایستی پس از کسر 10% مالیات شرکت موضوع بند “د” ماده 105 منظور گردد ، مشهود نمی باشد، لذا دلیل قانونی روشنی برای عدم احتساب 10% پرداختی توسط سرمایه پذیر وجود ندارد و با این ترتیب نظر به ضرورت کسر قدر السهم آن بخش از مالیات همانند مالیات های متعلق دیگر در احتصاب مالیات های قطعی می دهد.
 
محمودرزاقی – محمدعلی سعیدزاده- علی اکبرنوربخش 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 105ـ جمع درآمد شرکتها و درآمد ناشی از فعالیت‌های‌انتفاعی سایر اشخاص حقوقی که از منابع مختلف در ایران یا خارج ‌از ایران…
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها