تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها, قوانین وابسته مالیاتی

1-حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب وفاضلاب

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 83870/ت 59363هـ تاریخ 140/05/09

شماره:ت59363ه/83870

تاریخ: 19/05/1401

تصویب نامه هیات وزیران

بسمه تعالی

«با صلوات بر محمد و آل محمد»

وزارت کشور – وزارت نیرو – وزارت امور اقتصادی و دارایی

سازمان برنامه و بودجه کشور

 

هیئت وزیران در جلسه 1401/05/12 به پیشنهاد شماره 1400/37525/20/100 مورخ 1400/08/26 وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب -مصوب 1400- آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون یادشده را به شرح زیر تصویب کرد:

حکم مالیاتی آیین نامه اجرایی ماده واحده قانون واگذاری مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب

ماده 1 در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:

1-قانون: قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب – مصوب 1369- با اصلاحات بعدی آن .

2– شرکت آب و فاضلاب: شرکت های آب و فاضلاب که به موجب قانون و اساسنامه مربوط تشکیل و اداره می گردند.

3– اموال: املاک (اعم از ابنیه و اراضی)، تأسیسات، شبکه ها ، تجهیزات، ماشین آلات و هرگونه مالکیت مربوط به تأسیسات آب و فاضلاب که قبل یا پس از تشکیل شرکتهای آب و فاضلاب احداث گردیده یا می گردد و از متولیان قبلی در اختیار شرکت های مذکور قرار گرفته یا خواهد گرفت و منطبق بر ماده (5) قانون و ماده (1) قانون تشکیل شرکت های آب و فاضلاب روستایی- مصوب 1374- در محدوده تحت پوشش خود اعم از شهرها و روستاها می باشند و شامل هر نوع مایملک و حقوق مالکیتی متصوره (اعم از عینی، ارتفاقی یا انتفاعی) آنها می شود.

4– متولیان قبلی: کلیه دستگاه های اجرایی از جمله شهرداری ها و دهیاری ها و همچنین شرکت ها، سازمان ها، نهادها، شوراها و سایر سازمان هایی که قبلا متولی تأمین و توزیع آب بوده اند.

ماده 11– ارزش اموال و دارایی های انتقال یافته به شرکت های آب و فاضلاب استانی از متولیان قبلی و همچنین از محل طرح های عمرانی غیر انتفاعی و نیز مبلغ حاصل از اجرای ماده (33) قانون در مورد طرح های عمرانی انتفاعی که به شرکت های آب و فاضلاب استانی منتقل شده یا می شود، مالیات آنها با نرخ صفر محاسبه می شود.

محمد مخبر

معاون اول رئیس جمهور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *