1- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن »

۱- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه « تعاونی های مسکن »


 
شماره:۱۲۲۴۴/ت۴۷۲۶۷ ک
تایخ:۲۸/۰۱/۱۳۹۱
پیوست:
 
 
وزارت امور اقتصاد و دارایی – وزارت راه و شهر سازی
 
وزیران عضو کار گروه مسکن در جلسه مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۰ به استناد اصل یکصدو و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند :
۱- قراردادهای منعقده طرح مسکن مهر اعم از تفاهم نامه های سه جانبه و چهار جانبه «تعاونی های مسکن» که طبق اعلام وزارت راه و شهر سازی اعیانی آن قبل از انتقال به متقاضی (که توسط وزرات یا تعاونیها به سازنده معرفی شود) متعلق به سازنده است . بر اساس بخشنامه ای که سازمان امور مالیاتی در چارچوب ماده (۱۰۴) قانون مالیات های مستقیم صادر می نماید . مصداق مالیات موضوع این ماده نخواهد بود .
۲- این تصویب نامه جـایـگـزیـن تــصــویـب نــامـه شمــاره ۱۶۹۴۶۷/ت۶۷۴۷۲ک مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۰ می شود.
این تصویب نامه در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۱ به تأئید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.
 
 
محمدرضارحیمی
معاون اول رئیسجمهور
 
 
مواد قانونی وابسته
 سابر قوانین…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi