بخشنامه های مالیاتی, قوانین وابسته مالیاتی

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده

شماره:30392

تاریخ:18/12/1388

گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده


شماره:30392

تاریخ:18/12/1388

پیوست:دارد
بخشنامه
 
 
081
88
ماده«18» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
موضوع
گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
احتراما، پیرو بخشنامه شماره 4936 مورخ 30/2/87(موضوع صدور گواهی ثبت نام مودیان در نظام مالیات بر ارزش افزوده) با عنایت به درخواست های ادارات کل و مودیان محترم مالیاتی مبنی بر افزایش مدت اعتبار گواهی ثبت نام،بدینوسیله به منظور تکریم و تسریع در پاسخگویی مودیان محترم مالیاتی مقرر می دارد:
ادارات کل امور مالیاتی جهت مودیان فاقد بدهی مالیات و عوارض ارزش افزوده گواهی ثبت نام با مدت اعتبار یکسال و جهت مودیان دارای بدهی، گواهی ثبت نام با مدت اعتبار شش ماه (طبق نمونه پیوست)با در نظر گرفتن شرایط فراخوان های مراحل اول،دوم و سوم صادر نمایند.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد:1- داخلی:        2- خارجی:
مرجع پاسخگویی:دفتر نظارت بر امور اجرایی
تلفن:83271067- 021، 83271066- 021
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر:دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ:فیزیکی
 
 
 
 
 
گواهینامه ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده
 
بدینوسیله گواهی می گردد:
بنگاه اقتصادی با عنوان …………………………. با شماره اقتصادی:………………. به عنوان شخصیت حقوقی/ حقیقی با مدیریت: آقای/ خانم……………. به نشانی:………………………. ثبت نام خود را در نظام مالیات بر ارزش افزوده تکمیل نموده است.
شایان ذکر است مودیان مرحله …………………. در نظام مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به اجرای تکالیف قانونی از جمله دریافت مالیات و عوارض موضوعه از خریداران و تسلیم اظهارنامه از تاریخ…./…./….13 (به حروف) می باشند.
مدت اعتبار این گواهینامه از تاریخ صدور…………. می باشد.
 
 
                                                                              مهر و امضاء
 
 
یادآوری:
گواهینامه حاضر جزو اسناد و مدارک دولتی محسوب گردیده و هر گونه دخل و تصرف و همچنین جعل آن مشمول قوانین و مقررات مربوطه خواهد بود.
 
 
 
 
 
شماره:4936
تاریخ:30/02/1388
پیوست:
 
 
مدیران کل محترم مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
 
با سلام
 
احتراما، پیرو بخشنامه شماره 2815 مورخ 5/2/87 در خصوص گواهی موقت ثبت نام مودیان، در راستای پاسخگویی صحیح، به موقع و تکریم ارباب رجـوع، در صـورت برخـورداری از شـرایط لازم و صـلاحدید و تـفویض اختیار توسط مدیران کل ذیربط ، صدور گواهی فوق طبق نمونه بخشنامه مذکور با مهر و امضاء معاونین محترم مالیات بر ارزش افزوده و همـچنین روسـای مـحترم مـالـیات بـر ارزش افزوده بـلامـانـع می باشد.
ضمنا از تاریخ ابلاغ این اصلاحیه صدور گواهینامه های ثبت نام توسط ادارات کل با مهلت اعتبار تا سه ماه بلا مانع خواهد بود.
 
 
با تقدیم احترام
نادر آریا
 
 
مواد قانونی وابسته
 ماده 18- مودیان مکلفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور تعیین واعلام می نماید نسبت به ارائه اطلاعات درخواستی سازمان مذکور وتکمیل…

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *