بخشنامه شماره 50448 تاریخ 1374/09/06

*گواهی پرداخت مالیات توسط ادارات

*گواهی پرداخت مالیات توسط ادارات


شماره: 50448
تاریخ: 06/09/1374
پیوست:
بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ” مصوب 11/8/1372 ، وزارت متبوع مکلف است معادل سه در هزار درآمد مشمول مالیات دارندگان کارت بازرگانی رابعنوان سهم اتاق های بازرگانی و صنایع و معادن ایران وصول و به حساب درآمد عمومی کشور منظور نماید بنابراین شایسته است به مسئولین ذیربط ابلاغ فرمائید که با توجه به تاریخ اجرای قانون فوق الذکر نسبت به وصول و واریز وجوه مورد بحث به حساب مربوطه بموقع اقدام نمایند تا طبق مقررات دراختیار اتاق های بازرگانی و صنایع ومعادن ایران قرار گیرد.
مواد قانونی وابسته
سابر قوانین…

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید