خبرهای مالی و مالیاتی

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ماهانه به مبلغ نه میلیون ( ۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می شود.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ماهانه به مبلغ نه میلیون ( ۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می شود.

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فروردین ماه سال ۱۴۰۲ ماهانه به مبلغ نه میلیون ( ۹.۰۰۰.۰۰۰ ) ریال تعیین می شود.

هیئت وزیران در جلسه 1402/1/16 به پیشنهاد شورای عالی کار و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور و به استنادماده ( 2 ) اصلاحی قانون راجع به طبق بندی مشاغل و برقراری کمک هزینه مسکن کارگری – مصوب 1370 – تصویب کرد:

کمک هزینه مسکن کارگران مشمول قانون کار از ابتدای فرودین ماه 1402، مبلغ نه میلیون ( 9/000/000 ) ریال تعیین می شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *