آیین دادرسی مدنی, تصویب نامه ها و تصمیم نامه ها

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود

تصویب نامه و تصمیم نامه شماره 57903/210 تاریخ 1386/06/27

شماره:57903/210

تاریخ:27/06/1386

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود

اداره کل امور مالیاتی استان

شورای عالی مالیاتی

سازمان امور اقتصادی و دارائی استان

هیأت عالی انتظامی مالیاتی

اداره کل           

دادستانی انتظامی مالیاتی

دفتر

جامعه حسابداران رسمی ایران

دبیرخانه هیأت موضوع ماده 251 مکرر

سازمان حسابرسی

مجله مالیات

 

تصویر مصوبه شماره 27722/ت37320 هـ مورخ 21/5/86 هیئت محترم وزیران که به استناد ماده 147 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفندماه 66 و اصلاحیه های بعدی آن مبنی بر «کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.» صادر گردیده است، جهت اقدام به پیوست ارسال می گردد.

 

 

محمدقاسم پناهی

معاون فنی و حقوقی

 

شماره:27722/ت37320هـ

تاریخ:21/05/1386

پیوست:

 

 

وزارت امور اقتصادی و دارایی- وزارت علوم، تحقیقات و فناوری

 

 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 14/5/1386 بنا به پیشنهاد شماره 3739/1720/3 مورخ 9/3/1386 وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و به استناد ماده(147) قانون مالیاتهای مستقیم- مصوب 1366- تصویب نمود:

کمک های نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی به انجمن های علمی دارای مجوز فعالیت قانونی به عنوان هزینه های قابل قبول تلقی می شود.

 

 

پرویز داودی

معاون اول رئیس جمهور

مواد قانونی وابسته
 ماده 147- هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر می‌گردد عبارت است از‌ …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *