کد رهگیری املاک و مستغلات

کد رهگیری املاک و مستغلات


شماره: ۱۱۸۳۹

تاریخ: ۰۷/۰۲/۱۳۸۸

پیوست: دارد

 

 

بخشنامه

 

 

 

۰۱۱

 

۸۸

 

۱۸۷

 

م

 

 

 

مخاطبین اصلی /ذینفعان

 

امور مالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

اداره کل امور مالیاتی …….

 

موضوع

 

کد رهگیری املاک و مستغلات

 

پیرو بخشنامه شماره ۱۱۶۴۳۸ مورخ ۱۲/۱۱/۸۷ در خصوص اجرای بند ۶ تصویب نامه شماره    190328/ ت ۴۱۶۳۲ ک مورخ ۲۱/۱۰/۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، با توجه به برخی مشکلات اجرایی در ارایه کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات توسط اشخاص و با عنایت به تکالیف دفاتر اسناد رسمی مندرج در بند۴ تصویب نامه یاد شده مقرر می دارد; مادامی که دفاتر اسناد رسمی ذیربط کد رهگیری مربوط را در استعلام های موضوع ماده ۱۸۷ قانون درج نمی نمایند، در مواردیکه انتقال املاک و مستغلات بر اساس احکام قطعی دادگاه ها، واگذاری از طریق انتقال قهری(ارث)، ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، و یا انتقال از طریق تعاونی های مسکن به اعضاء مربوطه صورت می پذیرد، نقل و انتقالات مربوط به شهرداری ها، اجرائیات ثبت و نهادهای عمومی غیر دولتی و همچنین سایر مواردی که با تشخیص رئیس امور مالیاتی ذیربط معاملات آنها بدون مراجعه به دفاتر مشاوران املاک صورت می پذیرد، در صورت عدم ارایه کد رهگیری، صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم توسط ادارات امور مالیاتی بلا مانع است.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

 

 

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

) بخشنامه شماره ۱۱۸۳۹ مورخ۱۳۸۸/۰۲/۰۷بر اساس دادنامه شماره۱۲۱۸مورخ۱۳۹۳/۰۷/۱۴هیآت عمومی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده است)

شماره: ۱۱۶۴۳۸

تاریخ: ۱۲/۱۱/۱۳۸۷

پیوست: دارد

 

بخشنامه

 

 

 

۰۷۳

 

۸۷

 

۱۸۷

 

م

 

 

 

مخاطبین اصلی

 

امور مالیاتی شهر تهران

امور مالیاتی استان تهران

اداره کل امور مالیاتی ……

 

موضوع

 

سامانه اطلاعات املاک و مستغلات (کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات)

 

به پیوست تصویب نامه شماره ۱۹۰۳۲۸/ت۴۱۶۳۲ک مورخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ کمیسیون موضوع اصل ۱۳۸قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر بندهای ۵ و۶ آن به شرح زیر جهت اجرا ابلاغ می گردد.

((۵- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی ودارائی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارائه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره ۱- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی وبرخط، توسط دستگاههای یاد شده را فراهم نماید.))

((۶- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.))

لذا با توجه به مقررات یاد شده مقتضی است ادارات کل امور مالیاتی هنگام صدور گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم، کد رهگیری را در گواهی های یادشده (دستی یا مکانیزه) به شرح فرم پیوست درج واز صدور گواهی های مذکور بدون درج کد رهگیری خودداری نمایند.

مدیران کل امور مالیاتی مسئول حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

 

علی اکبر عرب مازار

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور

 

 

 

 

 

شماره: ۱۹۰۳۲۸/ت ۴۱۶۳۲ک

تاریخ: ۲۱/۱۰/۱۳۸۷

پیوست:

 

وزارت بازرگانی- وزارت مسکن وشهرسازی- وزارت امور اقتصادی ودارایی

وزارت نفت- وزارت نیرو- وزارت کشور

وزارت ارتباطات وفناوری اطلاعات- وزارت دادگستری

 

وزیران عضو کارگروه موضوع بند الف تصویب نامه شماره ۲۹۲۳۸/ت۴۰۰۰۱هـ مورخ ۱۹/۳/۸۷ به استناد اصل یکصدو سی وهشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وبا رعایت تصویب نامه یاد شده تصویب نمودند:

۱- با هدف ساماندهی بازار زمین و مسکن و جمع آوری و یکپارچه سازی اطلاعات مربوط به تمامی املاک و مستغلات و صدور شناسنامه هوشمند،”سامانه اطلاعات املاک ومستغلات” تشکیل می شود.

۲- کارگروهی متشکل از وزارتخانه های مسکن و شهرسازی، بازرگانی، دادگستری، کشور وامور اقتصادی ودارایی زیر نظر کارگروه مسکن حداکثر تا پایان بهمن ماه سال ۱۳۸۷، اقدامات لازم را برای راه اندازی و تشکیل سامانه یاد شده در بند (۱) ونیز تعیین ضوابط صدور شناسنامه هوشمند برای تمام املاک ومستغلات کشور انجام خواهد داد. دبیرخانه کارگروه در وزارت دادگستری تشکیل می شود.

تبصره ۱- وزارت مسکن وشهرسازی موظف است، هزینه های اجرای سامانه مذکور را از محل اعتبارات یارانه ای موضوع ماده (۱۸) قانون ساماندهی وحمایت از تولید وعرضه مسکن – مصوب ۱۳۸۷- تأمین نماید.

تبصره ۲- سازمان ثبت املاک واسناد کشور، شهرداریهای سراسر کشور، شرکت پست، سازمان ثبت احوال کشور، نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و همه نهادها و سازمانهایی که به نوعی در ارتباط با اراضی و املاک فعالیت دارند، موظف به همکاری برای راه اندازی و فعالیت موثر سامانه مذکور می باشد.

تبصره ۳- در شهرها و مناطقی که صدور شناسنامه هوشمند املاک و مستغلات آنها به اتمام برسد، ارایه هرگونه خدمات منوط به ارایه شناسنامه هوشمند مورد نظر خواهد بود.

۳- وزارت بازرگانی مکلف است تا پایان دی ماه ۱۳۸۷، سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات که جزئی از سامانه املاک و مستغلات مذکور در بند (۱) است را تشکیل و نسبت به اتصال تمامی دفاتر مشاورین املاک دارای پروانه کسب و دفاتر اسناد رسمی به بانک مذکور اقدام نماید به گونه ای که امکان اختصاص و پیگیری کد رهگیری معاملات املاک و مستغلات برای آنها فراهم شود.

۴- ثبت هر گونه معاملات راجع به عین یا منفعت املاک و مستغلات اعم از بیع، اجاره، وکالت، هبه، صلح وغیره بدون کد رهگیری در دفاتر اسناد رسمی ممنوع بوده و دفاتر مذکور موظفند در زمان ثبت معاملات ضمن احراز هویت اشخاص حقیقی و حقوقی که به وسیله سازمان ثبت احوال کشور (کد ملی) و سازمان ثبت اسناد واملاک کشور (کد اشخاص حقوقی) در اختیار قرار می گیرد، کد رهگیری (شناسه) معاملات یاد شده را نیز ثبت نمایند.

تبصره ۱- کلیه دفاتر مشاورین املاک موظفند از تاریخ اتصال به سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات تمامی معاملات را در سامانه مذکور ثبت نموده و کد رهگیری به آنها تخصیص دهند.

تبصره ۲- دفاتر اسناد رسمی موظفند در صورتیکه معاملات فوق در دفاتر مشاوران املاک کد رهگیری دریافت نکرده اند، هنگام ثبت معامله، آن را در سامانه مذکور وارد نموده و به آن کد رهگیری تخصیص دهند.

۵- وزارتخانه های کشور، نیرو، نفت، امور اقتصادی ودارایی و ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند از ارایه هر گونه خدمات در خصوص آب، برق، گاز، تلفن، مفاصا حساب مالیاتی و نظایر آن به مالکان، مستأجران یا وکلایی که تاریخ قرارداد آنها پس از پایان دی ماه ۱۳۸۷ بوده و فاقد کد رهگیری باشد، خودداری نمایند.

تبصره ۱- وزارت بازرگانی موظف است امکان استعلام کدهای رهگیری به صورت الکترونیکی و برخط، توسط دستگاه های یاد شده را فراهم نماید.

۶- کلیه ادارات امور مالیاتی موظفند در فرآیند استعلام دفاتر اسناد رسمی برای نقل وانتقال رسمی ملک، کد رهگیری ثبت معامله مذکور در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور را مطالبه نمایند.

۷- وزارتخانه های بازرگانی ودادگستری مکلفند بر حسن اجرای این تصویب نامه نظارت و نسبت به گزارش عملکرد ماهانه به کار گروه مسکن اقدام نمایند.

این تصویب نامه در تاریخ ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ به تأیید مقام محترم ریاست جمهوری رسیده است.

 

 

 

پرویز داودی

معاون اول رییس جمهور

 

 

 

 

 

 

دفتر اسناد رسمی شماره…………………. شهرستان…………………….بازگشت به نامه شماره……………مورخ …………………. بدینوسیله تمدید گواهی شماره……………………..مورخ…………………………تا تاریخ………………………از نظر این اداره / گروه مالیاتی بلامانع می باشد.

بدینوسیله تنظیم سند به نام متعاملین……………………………… از نظر این اداره/ گروه مالیاتی بلامانع می باشد.

کارشناس ارشد مالیاتی                                                          رئیس گروه مالیاتی

نام ونام خانوادگی                                                                    نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء                                                                                 مهر و امضاء

 

 

مشخصات سایر معاملین

 

 

 

 

 

ردیف

 

شخص حقیقی/حقوقی

 

نام

پدر

 

تاریخ

تولد/ ثبت

 

شماره شناسنامه/ ثبت

 

شماره ملی

 

محل 

صدور/ ثبت

 

دانگ/ سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نشانی، تلفن و شماره پستی معاملین: ……………………………………………………………………………

 

 

مشخصات سایر متعاملین

 

 

 

 

 

ردیف

 

شخص حقیقی/حقوقی

 

نام

پدر

 

تاریخ

تولد/ ثبت

 

شماره شناسنامه/ ثبت

 

شماره ملی

 

محل 

صدور/ ثبت

 

دانگ/ سهم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تذکرات:

 

 

 

۱- در مورد معاملات محاباتی و بلعوض املاک ارزش معاملاتی صرفا جهت وصول حقوق ثبتی اعلام           می گردد.

۲- این گواهی بر اساس اسناد و مدارک ارائه شده از طرف مودی صادر گردیده و در صورت وجود مدارکی حاکی از تعلق مالیات بیشتر به مورد معامله مابه التفاوت مطالبه خواهد شد.

۳- این گواهی به صورت غیر مخدوش و بدون خط خوردگی معتبر است.

۴- این گواهی از جمله اسناد رسمی دولتی محسوب و هر گونه دخل و تصرف و سوء استفاده از آن مشمول مقررات راجع به قانون مجازات اسلامی خواهد بود.

 

 

گواهی موضوع ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم

 

 

 

اداره کل امور مالیاتی                اداره امور مالیاتی             گروه مالیاتی             واحد مالیاتی

نشانی:                                                 تلفن             شماره پستی            شماره پرونده

 

                                                                     نامه آن دفترخانه به شماره………..مورخ………

دفتر اسناد رسمی شماره……..شهرستان……….عطف به ـــــــــــــــــــــــ بدینوسیله گواهی می شود

                                                                         درخواست وارده به شماره…………مورخ……..

 

مشخصات معامل / متعامل

 

 

نام شخص حقیقی/حقوقی

 

نام

پدر

 

تاریخ

تولد/ ثبت

 

شماره شناسنامه/ ثبت

 

شماره ملی

 

محل 

صدور/ ثبت

 

دانگ/ سهم

 

معامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

متعامل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   اسامی بقیه معاملین و متعاملین به شرح ظهر گواهی)         شماره شناسائی……….

محل سکونت / اقامتگاه قانونی( معامل)……………………………………………………………………….

تلفن …………………… شماره پستی:…………………………………

 

مشخصات مورد معامله

 

 

 

………. دانگ / سهم از …………….. دانگ / سهم………….. با کاربری…………قطعه……………….

از صورتمجلس تفکیکی شماره………………………بانضمام………. انباری شماره………..و…………

پارکینگ شماره………… به پلاک ثبتی( به حروف)………..فرعی از (به حروف)………………..اصلی واقع در بخش ( به حروف)…………… شهرستان………………….. به نشانی………………………….

…………………………………………………………..تلفن……………….. شماره پستی………………

به مآخذ ارزش معاملاتی(به حروف)………………………………………………………………………ریال

 

 

کلیه مالیاتهای پیش بینی شده در ماده ۱۸۷ قانون مالیاتهای مستقیم مصوب ۳/۱۲/۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی آن مربوط به مورد معامله به موجب گزارش شماره ………………………. مورخ………………. و قبوض بانکی به شرح زیر پرداخت شده است.

 

صورت وضعیت مالیاتهای پرداختی

 

 

 

عنوان

 

شماره

قبض

 

تاریخ

قبض

 

سپرده/ تضمین

موضوع تبصره یک ماده ۱۸۷

 

معافیت از پرداخت

مالیات

 

نقل وانتقال املاک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حق واگذاری(سر قفلی)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایربدهیهای مالیاتی

مربوط به مورد معامله

 

 

 

 

 

 

 

 

 

لذا تنظیم سند به صورت…………………………….از نظر این اداره / گروه مالیاتی بلا مانع است.

 

 

کارشناس ارشد مالیاتی                                                    رئیس گروه مالیاتی

نام و نام خانوادگی                                                              نام و نام خانوادگی

مهر و امضاء                                                                             مهر و امضاء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مواد قانونی وابسته
 ماده ۱۸۷- در کلیه مواردی که معاملات موضوع فصل چهارم از باب دوم و همچنین فصول اول و ششم باب سوم این قانون به موجب اسناد رسمی‌صورت می‌گیرد…
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما
0 0 رای ها
امتیاز مقاله
اشتراک در
اطلاع از
0 دیدگاه
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
logo-samandehi