بخشنامه های مالیاتی

کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد

بخشنامه شماره:73/5/4/1854 تاریخ:1380/03/16

کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد

کارت شناسایی نیز همانند پروانه بهره برداری می باشد


 

 
شماره:1854/4/5/73
تاریخ:16/03/1380
پیوست:
 
جناب آقای سید محمود حمیدی
سرپرست محترم فنی مالیاتی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی
 
باسلام;
بازگشت به نامه شماره 5011-5/30 مورخ 2/3/80 مبنی بر ارسال قوانین و مقررات و یا دستورالعمل های صادره در خصوص صدور کارت شناسایی،به پیوست تصویر مصوبه مورخ 30/6/64شورای عالی صنایع ارسال می گردد و به اطلاع می رساند مجوز قانونی در زمینه صدور کارت شناسایی بند 2-3 مصوبه فوق الذکر بوده که بر این اساس دستورالعمل شماره 1/4007 مورخ 20/4/73 این وزارتخانه (کپی پیوست)در این خصوص صادر و به استناد تبصره 4 دستورالعمل مذکور نیز ارزش کارت شناسایی همانند پروانه بهره برداری می باشد لذا با عنایت به موارد فوق و مکاتبات مکرری که دراین خصوص تا کنون انجام گرفته است،خواهشمند است مقرر فرمایی معافیت مالیاتی موضوع تبصره 4ماده 132 قانون مالیات های مستقیم مشمول دارندگان کارت شناسایی نیز گردد.
 
 
تقی کشاورزمحمدیان
مدیرکل دفتراموراقتصادی
 
 
مواد قانونی وابسته
  ماده 132- درآمد ابرازی ناشی از فعالیت­های ‌تولیدی و معدنی اشخاص حقوقی غیردولتی در واحدهای تولیدی یا معدنی که از تاریخ اجرای این ماده

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *