چگونگی تعیین مالیات بر درآمد خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی نگهداری و عدم فروش سکه های دریافتی می باشند

چگونگی تعیین مالیات بر درآمد خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی نگهداری و عدم فروش سکه های دریافتی می باشند

چگونگی تعیین مالیات بر درآمد خریداران سکه از بانک مرکزی که مدعی نگهداری و عدم فروش سکه های دریافتی می باشند

بر مبنای اصول و مبانی مندرج در قانون مالیات های مستقیم از جمله ماده ۹۷ و ماده ۲۱۹ این قانون و آیین نامه اجرایی ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم مبنای تشخیص مالیات رسیدگی براساس دفاتر و مستندات مؤدی و اظهار نامه تقدیم شده و بررسی آن و یا تولید اظهار نامه توسط مأمورین مالیاتی براساس اصلاحیه سال ۱۳۹۴ قانون مالیات های مستقیم) است که در این فرض، درآمد ناویژه محاسبه و سپس هزینه ها بررسی و بر قانون تطبیق داده می شود و پس از احراز خالص در آمد، مالیات بر مبنای نرخ مندرج در قانون مطالبه می گردد که در این صورت مؤدی مکلف است تمامی تکالیف قانونی خود را انجام دهد. از طرفی بنا به حکم مندرج در تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم، سازمان امور مالیاتی کشور می تواند در موضوع مالیات بر در آمد به تعیین مالیات مقطوع اقدام نماید که براساس حکم همین تبصره در این حالت اشخاص و مؤدیان مکلف به انجام دادن تکالیف مقرر نبوده و با توجه به تعیین مالیات به صورت مقطوع نیازی نیست که دفاتر و مدارک هزینه ای و در آمدی و اظهارنامه و نحو آن را تقدیم نمایند. با توجه به احکام مقرر در موازین قانونی مذکور، دستورالعمل شماره ۳۹۴۵۲-۲۳۵ مورخ ۱۴۰۰/۸۷ مدیر کل دفتر حسابرسی مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور که در عین آنکه خریداران سکه از بانک مرکزی را مشمول مالیات مقطوع قرار داده، ولی آنها را به ارائه اظهارنامه مالیاتی و انجام تکالیف قانونی دیگر نیز مکلف کرده و آنها را موظف نموده است تا تعیین تکلیف آخرین سکه خریداری شده همه ساله اظهار نامه مالیاتی ارائه نمایند، با تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم مغایرت دارد و مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال میشود.)

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

سبد خرید