چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استانها،مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات

چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استانها،مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات


شماره:۲۳۳۸۲

تاریخ:۰۸/۱۰/۱۳۸۸

پیوست:
 
 
بخشنامه
 
۰۵۹
۸۸
ماده«۲۶» قانون مالیات بر ارزش افزوده
الف
 
 
مخاطبین
روسای محترم امور مالیاتی شهر و استان تهران
مدیران کل محترم امور مالیاتی استان ها
مدیران کل محترم امور مالیات بر ارزش افزوده شهر و استان تهران
مدیر کل محترم امور مالیاتی مودیان بزرگ
 
موضوع
چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استانها،مناطق پستی تهران و اداره تجزیه مبادلات
پیرو بخشنامه شماره ۵۱۴۶۵/۲۰۰/ص مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۸۸ در خصوص دستورالعمل و گزارش رسیدگی به عملکرد مودیان موضوع قانون مالیات بر ارزش افزوده و در اجرای بند «۵» دستورالعمل مذکور و با توجه به موضوعات مطروحه در ارتباط با چگونگی پذیرش دفاتر ادارات کل پست استان ها،مناطق پستی تهران و اداره تجزیه و مبادلات و ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران،و به منظور ایجاد هماهنگی در موارد تشخیص و تعیین مأخذ مشمول مالیات و عوارض از طریق رسیدگی به دفاتر و محاسبه مالیات و عوارض متعلقه، رعایت نکات ذیل علاوه بر موارد مندرج در دستورالعمل یاد شده در رابطه با مودیان مذکور تأکید می گردد:
نظر به اینکه مودیان مذکور فاقد دفاتر روزنامه و کل پلمپ شده قانونی بوده کلیه رخدادهای مالی آنان به طور مستقل در سیستم های مالی ادارات کل پست استان ها و مناطق پستی تهران، اداره تجزیه و مبادلات و ستاد ثبت و ضبط گردیده و ماهانه پس از تأئید به سیستم تجمعی ستاد شرکت پست جمهوری اسلامی ایران منتقل و در نهایت در دفاتر قانونی شرکت پست به استناد تراز ماهانه کل کشور تحریر می گردد ضروریست:
۱- رسیدگی به پرونده های مالیات و عوارض ارزش افزوده مودیان مذکور تا پایان سال ۱۳۸۸ بر اساس دفاتر فرعی ثبت شده و مدارک و مستندات موجود که مورد تأئید ذیحسابی شرکت فوق می باشد صورت پذیرد.
۲- رسیدگی به دفاتر قانونی شرکت پست جمهوری اسلامی ایران در رابطه با مالیات بر ارزش افزوده به منظور تطبیق اطلاعات ثبت شده در دفاتر قانونی شرکت با نتایج حاصل از رسیدگی های انجام شده به صورت متمرکز توسط اداره کل مالیات بر ارزش افزوده شهر تهران صورت پذیرد.
 
محمد قاسم پناهی
معاون مالیات بر ارزش افزوده
 
دامنه کاربرد: ۱- داخلی:          ۲- خارجی:
مرجع پاسخگوئی: دفتر نظارت بر امور اجرائی ارزش افزوده ۸۳۲۷۱۰۶۶-۰۲۱، ۸۳۲۷۱۰۶۷-۰۲۱
بخشنامه های منسوخ:
تاریخ اجراء:
مرجع ناظر: دادستانی انتظامی مالیاتی
نحوه ابلاغ: فیزیکی
 
مواد قانونی وابسته
 ماده ۲۶- در مواردی که مأموران ذی ربط سازمان امور مالیاتی کشور جهت رسیدگی به اظهارنامه یا بررسی میزان معاملات به مودیان مراجعه ودفاتر …
📤اشتراک گذاری
#️⃣هشتک
❤️نظرات شما

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

logo-samandehi